COMMUNITY

Felkoder för Xiaomi Mi electric scooter

Felkodslista för Xiaomi Mi Electric Scooter / Ninebot ES samt hur du kan felsöka och åtgärda problemen på enklast sätt.
folded xiaomi electric scooter
folded xiaomi electric scooter

KÖP TILLBEHÖR TILL XIAOMI MI ELECTRIC

Felkod 10: Felande kommunikation mellan styrkortet och display

Åtgärd: Kontrollera kabelkontakten. Den vanligaste orsaken till att felkod 10 uppstår är pga att kommunikationskabeln mellan moderkortet och display glappar.

Felkod 11: Fel fasström A

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas A (blå). Felkod 11 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 12: Fel fasström B

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas B (brun/svart). Felkod 12 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 13: Fel fasström C

Åtgärd: Kontrollera moderkort fas C (gul). Felkod 13 orsakas oftast av att fukt tränger in och orsakar korrosion.

Felkod 14: Felaktigt gasreglage

Åtgärd: Kontrollera gasreglage, display och kabeln mellan dessa. I gasreglaget sitter två magnetpoler som är ömtåliga. Om scootern ramlar i marken faller dessa poler lätt isär.

Felkod 15: Felaktig bromshantering

Åtgärd: Kontrollera bromsreglaget, displayenheten och kabeln mellan dessa. I handbromsen sitter två magnetpoler som reagerar på respons och är ömtåliga. Om scootern ramlar i marken faller dessa poler lätt isär, eller om scootern utsatts för vatten och regn som orksakat korrosion.

Felkod 16: Felaktig MOS batteriladdning

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 17: Felaktig MOS batteriladdning av externt batteri

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 18: Felaktig framdrivning elmotor

Åtgärd: Kontrollera moderkort, elmotor och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 19: Felaktig batterispänning

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 20: Felaktig extern batterispänning

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och elkontakterna mellan dessa.

Felkod 21: Felaktig batterikommunikation

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och kontakten mellan dessa .

Felkod 22: Felande batterikod

Åtgärd: Byt batteri.

Felkod 23: Batteriets standardserienummer

Åtgärd: Byt batteri.

Felkod 24: Felande spänningstest av systemet

Åtgärd: Kontrollera batteri, moderkort och kontakten mellan kablarna.

Felkod 25: Felande kommunikation mellan display och motor

Åtgärd: Kontrollera kommunikationskabeln.

Felkod 26: Fel vid sparande till ”flashminnet”

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 27: Felande moderkort

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 28: Kortslutning av motorstyrning MOS övre-brygga

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 29: Kortslutning av motorstyrning MOS nedre-brygga

Åtgärd: Byt moderkort.

Felkod 35: Felaktigt serienummer för enheten

Åtgärd: Identifiera moderkortet med scooterns serienummer (Essential/1S/Pro2 kan använda Xiaoflasher-appen för att parkoppla serienummer).

Felkod 39: Felaktig temperatur från batterisensorn

Åtgärd: Byt batteri eller reparera BMS.

Felkod 40: Felaktig temperatur från moderkort

Åtgärd: Kontrollera moderkort.

Felkod 41: Felande temperatur på externa batteriet

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 42: Felande kommunikation med externt batteri

Åtgärd: Kontrollera externt batteri, moderkort och kontakterna.

Felkod 43: Felkod för externt batteri

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 44: Externt batteri har enhetens ursprungliga serienummer

Åtgärd: Byt externt batteri.

Felkod 45: Felkod batteri

Åtgärd: Byt batteri.

MER SOM DET HÄR