COMMUNITY

Regler för elsparkcykel och elscooter

I Köpenhamn har man förbjudit parkering i hela innerstan, kör man på trottoaren i Paris kan man komma att få upp till ett års fängelse och i Storbritannien är de olagliga sedan 1835. Men har du koll på vilka regler och lagar för el-sparkcyklar som gäller i Sverige?

 1. 1. Vart får man köra med el-sparkcyklar?
 2. 2. Vem får köra el-sparkcyklar?
 3. 3. Parkering av el-sparkcyklar.
 4. 4. Faktaruta - Så gör du för att inte bryta mot lagen.
 5. 5. Viktigt att tänka på för att förhindra olyckor.
 6. 6. Är det samma lag som gäller för alla typer av el-sparkcyklar?
 7. 7. Så här mycket kan du få i böter vid poliskontroll.
a man riding an electric scooter in the sun
a man riding an electric scooter in the sun
VAR FÅR MAN KÖRA ELSPARKCYKEL?
Ännu finns det ingen lag som gäller specifikt för el-scootrar, de klassas i de flesta fall som vanlig cykel (se för en mer detaljerad beskrivning). Det betyder att de får köra på både cykelbana och bilvägar i stan. Olika hyr-sparkcyklar har dock olika bestämmelser; Vissa hyr-sparkcyklar har infört låghastighet-zoner där det kan gå så långsamt som 5 km/tim. I städerna finns det däremot vissa platser med parkeringsförbud.
Boosted rev sverige eltra store stockholm folkungagatan södermalm elscooter elsparkcykel för vuxna
Boosted rev sverige eltra store stockholm folkungagatan södermalm elscooter elsparkcykel för vuxna
PARKERING AV ELSPARKCYKLAR
Det finns utsatta platser runt om i städerna som är förbjudna att parkera el-sparkcyklar. Har du en hyrd el-sparkcykel kommer det att synas i appen om du är på ett förbjudet område. Äger du din el sparkcykel är det viktigt att hålla koll de här områdena. I Stockholm gäller i dagsläget följande platser:

 • • Odenplan
 • • Sergels Torg, nedre plan
 • • Helgeandsholmen (undantaget längs med Norrbro)
 • • Gamla Stan (undantaget Munkbroleden och Skeppsbron)
 • • Stockholms stadshus, borggården och parken
 • • Rålambshovsparken
 • • Drakenbergsparken
 • • Medborgarplatsen

I övrigt gäller detsamma som för en cykel; du får inte blockera trafik eller utgöra ett hinder för gångtrafikanter. Är el-sparkcykeln felparkerad kan man få en böter på 250 kr. Är el-sparkcykeln hyrd skickas bötern till företaget och de är sedan upp till dem om de i sin tur skickar vidare den till personen som hyrt. Här är det svårt för de idag att bevisa felparkeringen. Flera av företagen kräver att man fotar då man parkerar men detta kan lätt undvikas genom att fota något helt annat. El-sparkcykeln kan ju även ha knuffats omkull även om den har parkerats rätt. I Augusti i år hade över 80 000 genererats i böter av parkeringsvakter.
KRAV PÅ ELSCOOTRAR
 • • Ringklocka och broms
 • • Belysning och reflexer vid körning i mörker
 • • Du får inte skjutsa (500 kr per person i böter)
 • • Går el-sparkcykeln i max 20 km/tim klassas den ännu som vanlig cykel.
 • • För barn under 15 är det lag att bära hjälm.
VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKA PÅ DIN ELSCOOTER
 • • En brist bland många el-sparkcyklar är att de inte har blinkers vilket gör de aningen oförutsägbara i trafiken. Har man bilar bakom sig och behöver göra en vänstersväng är det något man bör ha i åtanke.

 • • Många av hyr-sparkcyklarna har heller knappt någon stötdämpning alls, vilket gör att styret kan dra iväg åt något håll när man kör över små gropar eller föremål på vägen

 • • När det är regnigt ute är det även lätt att vattenplana när man bromsar då många av hyr-sparkcyklarna inte har däck med något vidare fäste.
ÄR DET SAMMA REGLER SOM GÄLLER FÖR ALLA ELSPARKCYKLAR?
En el-sparkcykel klassificeras som en cykel om den har en maxhastighet på 20 km/h och har en motor med maximalt 250 W. Men om el-sparkcykeln går snabbare än 20 km/h och har en starkare motor än 250W så gäller andra regler. Nästa klass är Moped klass II och därefter Moped klass I. Det är vissa tekniska krav (som till exempel bromsarna) som måste uppfyllas för att el-sparkcykeln ska klassas som moped men förenklat kan man säga att går den i max 25 km/tim klassas den som Moped klass II. Kommer den istället upp i 40 km/tim och har en starkare motor än 250 W räknas det som Moped klass I. För Moped klass I är det inte helt oväntat lite andra regler som gäller än för cykel.

 • • För Moped klass I behöver man ett slags körkort, en så kallad AM-behörighet.
 • • Fordonet behöver vara registrerat.
 • • Det är krav på att bära hjälm.

För Moped klass II behöver du ha ett förarbevis på el-sparkcykeln och att du bär hjälm. Om din el-sparkcykel inte uppfyller kraven på varken cykel, Moped klass I eller II så får den inte köras på allmänna vägar.
SÅ HÄR MYCKET FÅR DU I BÖTER VID POLISKONTROLL
Hur ofta genomförs poliskontroller? Så många dömdes under en halvtimme.

 • • Om man kör mot rött - 1500 kr.
 • • Om man skjutsar - 500 kr/person
 • • Vuxna som cyklar på en otillåten vägbana, till exempel trottoar, riskera att få böta 500 kronor.
 • • Om man kör på ett fordon som klassas som Moped klass I men som inte uppfyller kraven, dvs registrering, AM-körkort, hjälm och att den går i max 45 km/tim kan man antingen få 1500 kr i böter eller 30 dagsböter.


Vad är dagsböter?
Dagsböter kan variera i storlek men om man får 30 dagsböter på 100 kr blir detta alltså 3000 kr totalt. Huvudregeln är att en dagsböter ska motsvara en tusendel av personen årsinkomst, med som lägst 50 kr per dag och som högst 1000 kr per dag.
Disclaimer: Informationen i den här guiden är hämtad från olika källor, bland annat transportstyrelsen och SvD. Vi på Eltra tar inte ansvar för eventuella faktafel.

HITTA MER ATT LÄSA

LÄS MER OM LAGAR OCH REGLER.