COMMUNITY

Felkoder för eltra 67

Lista över felkoder för Eltra 67 samt hur du kan felsöka och åtgärda problemen på enklast sätt.
Error code 1: Motor Hall Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 2: Motor DC current sample Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 3: Motor 3shunt current sample Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 4: Overvoltage Fault

Åtgärd:
Låt stå ett tag. Om strömmen fortfarande inte återgår till det normala, byt ut controller.

Error code 5: OverCurrent Fault

Åtgärd:
Låt stå ett tag. Om strömmen fortfarande inte återgår till det normala, byt ut controller.

Error code 6: OverTemperature Fault

Åtgärd:
Låt svalna en längre stund för att få temperaturen till rumstemperatur. Om problemet kvarstår - byt ut controller.

Error code 7: Undervoltage Fault

Åtgärd:
Ladda scootern en längre stund. Om strömmen fortfarande inte återgår till det normala, byt ut controller.

Error code 8: Communication Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera kommunikationskabeln
2. Byt ut display
3. Byt ut controller

Error code 9: Motor sensor read is abnormal

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 9: ECU Power on/Power off Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 10: Motor No Hall Sensor Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 11: Motor Hall A Sensor Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 12: Motor Hall B Sensor Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 13: Motor Hall C Sensor Fault

Åtgärd:
1. Kontrollera motoranslutningskabeln
2. Byt ut controller
3. Byt ut motor

Error code 14: :ECU A shunt High Mosfet short circuit

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 15: ECU A shunt High Mosfet circuit cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 16: ECU B shunt High Mosfet short circuit

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 17: ECU B shunt High Mosfet circuit cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 18: ECU C shunt High Mosfet short circuit

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 19: ECU C shunt High Mosfet circuit cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 20: ECU A shunt current sampling Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 21: ECU B shunt current sampling Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 22: ECU C shunt current sampling Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 23: ECU Bus shunt current sampling Fault

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 24: Motor A shunt cable cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 25: Motor B shunt cable cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 26: Motor C shunt cable cut off

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 27: ECU Over Voltage

Åtgärd:
Byt ut controller

Error code 28: ECU Under Voltage

Åtgärd:
Ladda under en dag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 29: ECU Mosfet Over temperature

Åtgärd:
Låt svalna ett längre tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 30 : ECU Mosfet under temperature

Åtgärd:
Låt stå i rumstemperatur ett tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 31: ECU Mcu Over temperature

Åtgärd:
Låt svalna ett längre tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 32: ECU Mcu under temperature

Åtgärd:
Låt stå i rumstemperatur ett tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 33: Motor Over temperature

Åtgärd:
Låt svalna ett längre tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 34: Motor Under temperature

Åtgärd:
Låt stå i rumstemperatur ett tag. Om det inte funkar - byt ut controller.

Error Code 35: ECU Shunt Over current

Åtgärd:
Byt ut controller.

Error Code 36: ECU Bus Over current

Åtgärd:
Byt ut controller.

Error Code 37: Motor Stall

Åtgärd:
Byt ut controller.

Error Code 38: Speed too High

Åtgärd:
Byt ut controller.

Error Code 39: Accelerator not under control(Accelerator be press before scooter power on)

Åtgärd:
Byt ut display.

Error Code 40: Main battery Lock Fault
Error Code 41: Stand sitck sensor Fault
Error Code 42: Accelerator voltage Low

Åtgärd:
1. Kontrollera att kabelanslutning i gasreglaget sitter i.
2. Byt ut gasreglage
3. Byt ut display.

Error Code 43: Accelerator voltage High

Åtgärd:
1. Byt ut gasreglage
2. Byt ut display.

Error Code 44: Left Brake voltage Low

Åtgärd:
1. Kontrollera att kabelanslutning i vänster bromshandtag sitter i.
2. Byt ut vänster bromshandtag
3. Byt ut display.

Error Code 45: Left Brake voltage High

Åtgärd:
1. Byt ut vänster bromshandtag
2. Byt ut display.

Error Code 46: Right Brake voltage Low

Åtgärd:
1. Kontrollera att kabelanslutning i höger bromshandtag sitter i.
2. Byt ut höger bromshandtag
3. Byt ut display.

Error Code 47: Right Brake voltage High

Åtgärd:
1. Byt ut höger bromshandtag
2. Byt ut display.