ELTRA AND SPORT AB

Vi lever i ett samhälle där vi ser ett ökat tempo och ett ökat krav på enkla och smidiga transportsätt. Samtidigt ökas medvetenheten kring alternativa transporters påverkan på miljön. Vi tror på att göra världen enklare och snabbare, men inte på bekostnad av vår miljö. Det ska finnas tillgång till enkla urbana transportmedel för att få världen att föras samman mer, inte mindre. Det gör vi bara genom att minska tiden vi spenderar ifrån varandra. Teamet på Eltra älskar nya äventyr och att utmana och tror det är sättet för att utvecklas och lära sig. Därför gör vi det vi gör idag. Eltra består av ett väl sammansvetsat team med mycket kompetens och vi vet vad som krävs av en elsparkcykel. Eltra är ett initiativ för att förbättra innerstadstransport. Det med anpassade premiumfordon för vårt nordiska klimat där säkerhet och körkänsla är centralt. Vår vision är att bli ledande i norden inom mikromobilitet.

TEAM ELTRA