COMMUNITY

DEN NYA STADEN

Idag är transportsektorn fortfarande i stor utsträckning beroende av fossila bränslen. I takt med att städer blir befolkade behövs politiska instrument och beteendeförändringar för att möta de ökande utmaningarna och mer innovativa och effektiva tekniska lösningar. Sverige har en lång historia av hållbara transporter och svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda spjutspetslösningar inom alla transportsätt. Utöver biobränslen har Sverige avsatt resurser för att utveckla och implementera el- och autonoma bilteknologier, batterier, laddinfrastruktur och bränsleceller.
white thousand helmet, den nya staden och hållbarhet
white thousand helmet, den nya staden och hållbarhet
15 MINUTERS STADEN
Framtiden kommer handla om 15 minuters staden. Konceptet handlar om som att alla nödvändiga ärenden ska du kunna ta dig till inom 15 minuter.

Stadskonceptet är framtaget av Carlos Moreno som har spelat en stor roll i frågan om bilen verkligen bör ha det inflytandet som det har. Svaret är nej och fler folkvänliga fordon som passar stadsplaneringen kommer ta över.
15 minute city map
15 minute city map

FRAMTIDENS FORDON

Elscooter, elsparkcykel, elcykel och andra smidiga elfordon.

Smidiga elfordon kommer ha en avgörande roll i frågan hur vi förbättrar transporten i innerstäder. Cyklar har varit en stor del av stadstransporten länge och har bara ökat i popularitet men samtidigt varit ett alternativt fordon i städer gentemot bilar. På senare tid har även hyresmarknaden av elsparkcyklar vuxit extremt mycket, och till det bättre. Fler har hittat nya sätt att transporterat sig på och frågan om en ny förbättrad stadsbild inom transport finns på i tanken.

VOI står även enig och vill förbättra mobilititet i städer och har även tagit fram sin version av Hornstull i Stockholm. Konceptet består av övervägande cykelbanor, sociala ytor, anslutningar till kollektiv transport samt bussvägar. Det som tagits bort är bilar. Konceptet går att hitta på VOIs hemsida.

Bilvägar i akuta fall

Sker det olyckor, skador, brott eller liknande då polis, ambulans och brandbil behöver vara på plats så behövs det bilvägar. Även transport och leverans bör kunna ske i städer. Det gör att bilvägar inte kan uteslutas helt från städer.

Idén då är att införa majoritets-cykelvägar som äger den större delen av vägen som den kör på. Det finns då utrymme att få plats med utryckningsfordon i de fall det skulle behövas men cykelvägs-skeletten i staden skulle få bli mer effektiv.

SE MER OM INSIDE ELTRA