COMMUNITY

eltra 67: tekniska museet

Eltra 67 ställs på Teknsika Museet i Stockholm och kommer åka på turne genom Europa (Dortmund, Wien och Granada) på utställningen : Zero City.
ELTRA 67
Vi är stolta att Tekniska Museet valt ut Eltra 67 i samband med deras stora nya utställning Zero City. Det är en utmanande utställning där besökare kan se och vara med att planera morgondagens fossilfria stad (Zero Emission). Förbättring och effektivisering av transport är en del av den nya staden där försvinnandet av bilberoende ger nya gröna utrymmen för fotgängare och cyklister.

Eltra 67 ställs på Tekniska Museet i Stockholm och kommer åka på turne genom Europa i Dortmund, Wien och Granada.
TEKNISKA MUSEET - ZERO CITY
Zero City är den framtida staden och visar nya lösningar på fordon och stadslösningar, där bland Eltra och elsparkcyklar har blivit en central roll i den stadsbilden.